Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

SUMA UBEZPICZENIA Wariant I Wariant II Wariant III
25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł
Świadczenia w ramach opcji podstawowej Wysokość świadczenia
1. uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu 250 zł 350 zł 500 zł
2. śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 100% SU 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł
3. śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej dodatkowe świadczenie 100% SU (łącznie ze świadczeniem z pkt 2.) 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł
4. śmierć ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 100% SU (płatne dodatkowo poza świadczeniem z poz. 2 powyżej) 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
5. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 10% SU 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
6.A koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (w wyniku NW) do 30% SU 7 500 zł 10 500 zł 15 000 zł
6.B koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do wysokości 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
7. koszty leczenia w wyniku NW zwrot kosztów do 100% SU rehabilitacja nie więcej niż 1.000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
8. poważne choroby 100% SU w przypadku zdiagnozowania w okresie ubezpieczenia choroby wskazanej w OWU 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł
9. pobyt w szpitalu w wyniku NW 1% SU / dzień pobytu świadczenie płatne od 1 dnia przy pobycie w szpitalu minimum 3 dni. Wypłata maksymalnie za 100 dni pobytu. 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
10. pobyt w szpitalu w wyniku choroby 1% SU / dzień pobytu świadczenie płatne od 3 dnia pobytu w szpitalu. Wypłata maksymalnie za 100 dni pobytu. 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
11. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 20% SU 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł
12. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 1% SU 250 zł 350 zł 500 zł
13. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy a)zdiagnozowanie boreliozy do 1000 zł,
b) wizyta u lekarza do 150 zł,
c) badania diagnostyczne do 150 zł,
d) antybiotykoterapia do 200 zł
1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
14.A pogryzienie przez psa 1% SU jednorazowe świadczenie 250 zł 350 zł 500 zł
14.B pokąsanie, ukąszenie 2% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 2 dni 500 zł 700 zł 1 000 zł
15. wstrząśnienia mózgu w wyniku NW 1% SU 250 zł 350 zł 500 zł
16. zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem 5% SU 1 250 zł 1 750 zł 2 500 zł
17. rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozą, wścieklizny) 5% SU 1 250 zł 1 750 zł 2 500 zł
18. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 30% SU 7 500 zł 10 500 zł 15 000 zł
Świadczenia w ramach opcji dodatkowych Wysokość świadczenia
19. OC w życiu prywatnym, obejmujące jazdę na wrotkach, rolkach, deskorolce, hulajnodze oraz rowerze (w tym z napędem elektrycznym), snowboardzie i nartach Dodatkowa suma Ubezpieczenia w tym rozszerzenie o OC w związku z odbywaniem praktyk uczniowskich/studenckich 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ
69,60 zł 93,00 zł 127,00 zł
SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ - Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU
88,60 zł 118,90 zł 164,00 zł
Wybierz Wybierz Wybierz

Za zapłatą dodatkowej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. biorącym udział w:

  • a) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
  • b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,
  • c) uprawianiu sportu w celach zarobkowych, oznaczających otrzymywanie na podstawie umowy u pracę lub umowy cywilnoprawnej wynagrodzenia (w tym stypendium, diety, zasiłku) z tytułu uprawiania dyscyplin sportowych, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:

  • a) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, również w klasach sportowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
  • b) uczestniczącym w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
  • c) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
  • d) rekreacyjnie uprawiającym sport.