Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

W przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku osoba ubezpieczona powinna:

  • niezwłocznie zgłosić się do lekarza i zastosować się do jego zaleceń;
  • powiadomić Ubezpieczyciela (Inter Risk) o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia (o ile stan zdrowia jej na to pozwala);
  • w celu rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała, Ubezpieczony zobowiązany jest do poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela. Koszt takiego badania pokrywa Inter Risk.

Roszczenie można zgłaszać: